Bowling vereniging Zevenaar

een enthousiaste club voor jong en oud

 

Het Bestuur van Bowling Vereniging Zevenaar zorgt voor de dagelijkse gang van zaken.

Eens per jaar roept het bestuur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijeen.

Maandelijks wordt er met de bestuursleden vergaderd over de dagelijkse gang van zaken. 

 

Voorzitter ( ad-interim)         Eddie Vermaak                             0316-523537

Vicevoorzitter:                      Andre van Huet                             0316-331631

Penningmeester:                 Jolanda Dijkhuizen                        0316-333414

Alg. bestuurslid:                  Arnoud Spaarndonk                      06-43280756

Jeugdzaken:                         Eddie Vermaak:                              0316-523537

Wedstrijdzaken:                   Jolanda Dijkhuizen                      0316-333414

Alg. Bestuurslid:                  Onno van Tongeren                      06-42596852

Alg. Bestuurslid:                   Michael Dijkhuizen:                     06-46904435

Bowling Courant:                Andre van Huet

Website:                                Onno van Tongeren & Michael Dijkhuizen

Ideeën of suggesties voor de site kun je mailen naar:

o.tongeren62@upcmail.nl       of                             michaeldijkhuizen1983@gmail.com.

 

Secretariaat: 


Jolanda Dijkhuizen 
Didamseweg 73
6901 JP Zevenaar
0316-333 414
hdijkhuizen1958@kpnmail.nl

Bankrekening: Bowling Vereniging Zevenaar

Rabobank Rekeningnummer: Iban NL60 RABO 0171627768

 

 

 

 

 

Info