Bowling vereniging Zevenaar

een enthousiaste club voor jong en oud

 

Het Bestuur van Bowling Vereniging Zevenaar zorgt voor de dagelijkse gang van zaken.

Eens per jaar roept het bestuur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijeen.

Maandelijks wordt er met de bestuursleden vergaderd over de dagelijkse gang van zaken. 

 Voorzitter:                                     Theo Schoenmakers                         06-30908419

Vice voorzitter:                              Eddie Vermaak                                  0316-523537

                

Penningmeester:                          Jolanda Dijkhuizen                      

Alg. bestuurslid:                           Arnoud Spaarndonk                         06-43280756

Jeugdzaken:                                    Eddie Vermaak:                              0316-523537

Wedstrijdzaken:                             Jolanda Dijkhuizen                          0316-333414

Alg. Bestuurslid:                           Onno van Tongeren                          06-42596852

Reserve wedstrijdsecretaris            Michael Dijkhuizen:                      06-46904435

Algemeen bestuurslid:                   Edwin Daalhuizen

Bowling Courant:               

Website:                                Onno van Tongeren & Michael Dijkhuizen

Ideeën of suggesties voor de site kun je mailen naar:

o.tongeren62@upcmail.nl       of                             michaeldijkhuizen1983@gmail.com.

 

Secretariaat: 


Jolanda Dijkhuizen 
Didamseweg 73
6901 JP Zevenaar

Bankrekening: Bowling Vereniging Zevenaar

Rabobank Rekeningnummer: Iban NL60 RABO 0171627768

 

 

 

 

 

Info